Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

1 Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap ve adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

2 ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) (533) (505) Söğütlü Çeşme Caddesi No:56 Bulvar Çarş s D:138 Kad köy İSTANBUL Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? un ücretsiz hizmetidir. Ödev ve Tezleriniz için uzman ödev yardımcılarımızdan yardım alabilirisiniz. iv

3 Önsöz Bu kitap, bilimsel araştırmalarla yeni tanışan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Kitap, bir başvuru eserinden ziyade, araştırma ödevi hazırlayacak öğrencilere onların halinden anlayan birinin tavsiyeleri olarak düşünülmelidir. Doktora tezi gibi daha ileri düzeydeki akademik çalışmalar için kaynakça bölümünde verilen referanslardan yararlanılmalıdır. Bunun için özellikle Karasar ve Şencan ın eserlerini tavsiye edebilirim. Kitap, içinde anlatılanların çok dışında bir formatta sunulmuştur. Bu seçimin altında pek çok kişi tarafından sıkıcı olarak nitelendirilen araştırma yöntembilimi konusunu, akıcı belki de sürükleyici olarak verme isteği yatmaktadır. Kitapla ilgili yapılacak tüm eleştiri ve katkıları memnuniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim. v

4 vi

5 İçindekiler Önsöz… 5 İçindekiler… 7 Araştırma Ödevinin Tanımlanması…9 Araştırma Yöntemi Araştırma Prosesi…11 Zaman Planlaması ve Konu Seçimi…13 Basamak 1 Zamanın Planlanması Basamak 2 Araştırma Konusunun Seçimi Basamak 3 Problemin Belirlenmesi…16 Basamak 4 Araştırma Amacının Netleştirilmesi…18 Basamak 5 Araştırma İçeriğinin Belirlenmesi…19 İkincil Kaynakların Bulunması Basamak 6 Kaynakça Havuzunun Oluşturulması Basamak 7 Planın Hazırlanması İkincil Kaynakların Kullanılması Basamak 8 Notların Alınması…29 Basamak 9 İkincil Verilerin İşlenmesi Birincil Kaynakların Kullanılması Basamak 10 Araştırma Tekniğinin Seçilmesi Basamak 11 Birincil Verilerin Toplanması Taslak Ödevin Hazırlanması…45

6 Basamak 12 Planın Gözden Geçirilmesi…45 Basamak 13 Taslak Ödevin Hazırlanması…47 Araştırma Raporunun Yazılması Basamak 14 Organizasyonun Tamamlanması Basamak 15 Ödevin Yazım Kurallarına Uygun Olarak Kaleme Alınması Basamak 16 Çizelge ve Çizimlerin Hazırlanması…60 Basamak 17 Atıfların Gösterilmesi Basamak 18 İçeriğin Gözden Geçirilmesi

7 Araştırma Ödevinin Tanımlanması Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek kısacası karanlığa ışık tutmak amacıyla yapılan sistematik bir veri toplama ve değerlendirme sürecidir. Dönem ödevi ya da bitirme ödevi gibi isimlerle de anılan araştırma ödevleri ise bir tür araştırma raporu olarak düşünülebilir. İyi bir araştırma ödevi aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır (Karasar, 1995): 1. Anlaşılırlık 2. Amaca uygunluk 3. Etkililik Araştırma ödevinizin başarısı problemin ve elde edilen sonuçların anlaşılırlığına bağlıdır. Amacınız okuyucunun kafasını karıştırmak değil, ona elde ettiğiniz sonuçları ulaştırmaktır. Bu nedenle ödevi süslemeye kaçmadan basit 7

8 bir dille kaleme alın. Ancak bunu yaparken kullanacağınız kelimeleri özenle seçin (Day, 1997). Özellikle Türkçe yi doğru kullanmaya özen gösterin. Araştırma ödevinizi öncelikle danışmanınız ya da üniversitenizin belirlediği biçim kurallarına uygun olarak hazırlamalısınız. Ödevin içeriği ise iyi bir literatür araştırmasına dayanmalı ve araştırma konusu tüm boyutları ile ele alınmalıdır. Araştırma ödevinizin amacına ulaşabilmesi için okuyucunun zihninde aydınlatıcı bir iz bırakması gerekir. Bu da ancak etkili bir anlatımla mümkün olabilir. Araştırma Yöntemi Araştırma ödevinin hazırlanmasında ise yaygın olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler ikincil kaynak araştırması ve birincil kaynak araştırmasıdır. İkincil kaynak araştırması İkincil kaynak araştırmasında, genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler araştırma sorusunu cevaplamak için bir araya getirilir, özetlenir, analiz edilir ve değerlendirilir (Day, 1997). Bu veri ve bilgiler, kitaplar, süreli yayınlar, tezler, başvuru eserleri, resmi yayınlar ve özel belgelerden elde edilebilir. Birincil kaynak araştırması Birincil kaynak araştırmasında veri ve bilgiler bizzat araştırmacı tarafından gözlem, deney, anket ve görüşme teknikleri yardımı ile toplanır (Kurtuluş,1989). Fakat bu yöntem ikincil kaynak araştırmasına göre oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Dolayısıyla birincil kaynak araştırmasına geçmeden önce daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi gerektiği 8

9 söylenebilir. Ancak ikincil kaynak araştırmasının yeterli olmadığı durumlarda birincil kaynaklara başvurulmalıdır. Araştırma Prosesi Bu kitapta araştırma ödevinin hazırlanışı basamak basamak açıklanmıştır. Fakat gerçekte araştırma prosesi bir yo yo yaklaşımını gerekli kılar. Yo yo yaklaşımı Uygulamada genellikle bir basamağı tamamlayarak diğer basamağa sorunuz olarak geçmek mümkün olmaz. Karşılan problemler bir önceki basamağa dönmenizi ya da faaliyetlerinizi bir sonraki basamağı düşünerek yapmanızı gerektirebilir. Örneğin literatür araştırmasını tamamladıktan sonra da belli bir alandaki açığı kapatmak ya da iddianızı desteklemek için yeni verilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Benzer şekilde araştırmanın planını oluşturduktan sonraki aşamalarda konunun akıcı olarak ifade edilemediğini fark ederek en başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla araştırma ödevini hazırlarken pek çok durumda geri dönmeniz, tekrar düşünmeniz, tekrar okumanız ya da tekrar yazmanızı gerekebileceği söylenebilir. Bu yo yo yaklaşımı, araştırma ödevinin son çıktısını alana kadar sürecektir (Madsen, 1991). 9

10 10

11 Zaman Planlaması ve Konu Seçimi Şimdi belirli bir sürede hazırlamanız gereken bir araştırma ödevi aldığınızı varsayalım. Belki de araştırmanız gereken konu size genel hatları ile verildi. Bu durumda konuyu daraltmalı, derinlemesine araştırmalı ve bulgularınızı bir rapor haline getirmelisiniz. Basamak 1 Zamanın Planlanması Araştırma ödevinin hazırlanmasındaki en önemli basamaklardan bir eldeki zamanın planlanmasıdır. Sağlıklı bir plan yapılması, ödevin teslim edileceği günler yaklaştığında sizin kütüphanede sabahlamanızı önler. Aslında öğrencilerin pek çoğu literatür araştırmasının ne kadar zaman alacağını, okuma ve not almanın ne kadar süreceğini, taslak ödevinin ne kadar zamanda oluşturulacağını ve düzeltmelerin ne kadar zamanda tamlanacağını bilmezler. Bu nedenle danışmanlara, araştırma ödevlerinin ilk taslağının teslim edilmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Ancak gözden geçirme ve düzeltme basamağının uygulanamaması, iyi bir araştırma ödevi hazırlama olasılığını ortadan kaldırmaktadır (Bolker, 1998; 11

12 Cone ve Foster, 1993; Madsen, 1991). Aşağıda 10 haftalık hazırlık süresi için haftanın beş günü çalışılacağı varsayılarak oluşturulan program örnek olarak verilmiştir. Toplam süreniz 10 hafta ise; 3 gün konunun seçilmesi (2nci Basamak) 2 gün araştırmanın amaç ve içeriğinin belirlenmesi (3 5nci Basamaklar) 6 gün ikincil kaynakların bulunması (6ncı Basamak) 1 gün araştırma planının çıkarılması (7nci Basamak) 20 gün verilerin toplanması ve işlenmesi (8 11nci Basamaklar) 10 gün taslak ödevin hazırlanması (12 13ncü Basamaklar) 8 gün araştırma raporunun yazılması (14 18nci Basamaklar) Basamak 2 Araştırma Konusunun Seçimi Zaman planlaması yaptıktan sonra yapmanız gereken uygun bir araştırma konusu seçmektir. Buradaki uygunluk kavramı beş faktöre bağlıdır: 1. Araştırmacının ilgi alanı. Araştırmayı sevdiğiniz bir konu hakkında mı yapıyorsunuz? 2. Araştırma için sahip olunan sürenin uzunluğu. Süreniz iki haftamı yoksa iki ay mı? 3. Ödevin uzunluğu. Ödev kelimeden mi oluşacak yoksa daha mı uzun olması isteniyor? 4. İkincil kaynakların bulunabilirliği. 12
13 Okulunuzun ya da civardaki okulların kütüphanelerinde istediğiniz yayınları bulabilir misiniz? Kaynaklara anında ulaşmanızı sağlayacak veri tabanları mevcut mu? 5. Ön araştırma ihtiyacı. Görüşmeler, anketler, deneyler ya da veri analizleri gerekli olacak mı? Konu seçimi araştırma ödevinin başarısındaki en önemli faktördür. Eğer ilgi alanınızın dışındaki bir konuyu seçerseniz, ödeve konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eğer çok kapsamlı ve geniş bir konuyu araştırmaya karar verirseniz, bir tez oluşturmanız ve bu tezi desteklemeniz mümkün olmaz. Konunun çok dar olması halinde ise araştırma ödevini dolduracak kadar malzeme bulamayabilirsiniz (Gordon ve Parker, 1997). Bazı durumlarda size geniş bir alan verilerek konunuzu bu alan içersinden seçmeniz istenebilir. Örneğin danışmanınız o yıl işlenen yönetim teorilerinden birinin gerçek hayattaki uygulamasını araştırılmasını ödev konusu olarak verebilir. Bazı durumlarda ise araştırma konusunda daha serbest seçim yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ancak en doğru uygulama danışman ile öğrencinin konu seçiminde işbirliği yapmasıdır. Danışmanın vereceği fikirler öğrencinin konu seçimini kolaylaştıracaktır. Danışmanınızın sizin istemediğiniz bir konuyu seçmesini önlemek için ona en az dört konu ile gitmelisiniz. Ayrıca bu dört konudan sizin için öncelikli olanını sonuna (*) işareti koyarak belirtiniz (Şencan, 1995). 13

14 Kamu Çalışanlarının İş Tatmin Düzeyleri (*) Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Tekniklerinin Uygulanabilirliği Toplam Kalite Yönetimin Şirket Performansına Etkileri İş Güvencesi Endeksi ve İş Güvencesi Memnuniyet Ölçeği Basamak 3 Problemin Belirlenmesi Konuyu seçtikten sonra yapılması gereken araştırma probleminin belirlenmesidir. Yapacağınız çalışmada bu problemin nedenlerini araştıracak ve çözüm önerileri sunacaksınız. Bunun için araştırmayı planladığınız konuda, sizi rahatsız eden ve aynı zamanda çözüm getirebileceğinize inandığınız bir problemi seçin. Ancak bunu yaparken konudan uzaklaşmamaya ve konunun bütünlüğü bozmamaya özen gösterin. Bu noktada, ansiklopediler, dergiler ve referans kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları hızlı bir şekilde gözden geçirin ve aklınızda soru işareti bırakan hususları not edin. Daha sonra bunlardan ilginizi çekmeyenleri çıkarın ancak bunu yaparken daha önce de belirtildiği gibi konunun bütünlüğünü bozmamaya dikkat edin. Bu şekilde ilgi alanını daraltarak araştırılabilecek forma sokabilirsiniz (Madsen, 1991). Ülkemizdeki kamu üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin iş tatmin düzeylerinin çok düşük olması. Potansiyel Tuzaklar Uygun bir problem seçimi araştırmanın başarısı için büyük önem taşıdığından aşağıda seçim prosesine ilişkin bir takım 14

15 uyarılar sıralanmıştır. Belirlediğiniz problemi bu uyarıları göz önüne alarak değerlendiriniz (Gordon ve Parker, 1997; Madsen 1991, Sternberg, 1981). Problem çok geniş olabilir Araştırma ödevlerinin ortalama 1500 kelimeden oluşması beklenir. Ancak ilk kelimeyi yazmadan önce 1500 kelimenin ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Örneğin beş paragraflık bir yazı aşağı yukarı 700 kelimeden oluşur ve dergilerde yer alan makaleler genellikle 3000 kelimeyi geçmez. Dolayısıyla ancak bir kitap ile ele alınabilecek bir problemi yarım makaleye sığdırmaya çalışmak doğru bir seçim değildir. Problem araştırma için çok dar olabilir İki tür problemin araştırma için çok dar olduğu söylenebilir. Birinci durumda araştırma malzemesi ya çok azdır ya da hiç yoktur. Araştırma yapmak mümkün olmaz. Bu durum problemin çok yeni olmasından da kaynaklanabilir. İkinci durumda ise problem başarılı bir ödev hazırlanamayacak kadar yüzeyseldir. Problem çok teknik olabilir Örneğin, eğer bilgisayar teknolojisi hakkında bir altyapınız bulunmuyorsa, donanım ya da yazılım problemlerini konu alan bir ödev hazırlamaya kalkışmamalısınız. Ayrıca teknik bir dersin görevi olmadığı sürece, sadece danışmanınızı etkileyebilmek için ödevinizde teknik terimler kullanmamalısınız. Problem çok sıradan olabilir Araştırma ya yeni bir bilgi sağlamalı ya da en azından eski bilgiyi yeni bir bakış açısı ile ele almalıdır. Örneğin güneş ışınlarının cilde fayda ve zararlarını anlatan bir ödev konu ile ilgili yeni bulguları içermediği sürece pek bir anlam taşımayacaktır. Problem tartışmalı olabilir Araştırma ödevi, kapsam itibari ile üzerinde çok farklı görüşlerin bulunduğu bir problemin 15

16 incelenmesinde yetersiz kalabilir. Araştırmaların amacının bir aydınlanma sağlamak olduğunu hatırlayın ve bunu başarabileceğiniz problemleri seçin. Yukarıda sayılan tehlikelerden kaçınmanız üzerinde çalışılabilir bir problem seçmenize yardımcı olacaktır. Basmak 4 Araştırma Amacının Netleştirilmesi Şimdi konuyu daralttınız, problemi belirlediniz ve araştırmanın amacını ifade etmeye hazırsınız. Bu noktada amacın problem ifadesi içinde yer aldığını düşünebilirsiniz. Doğru! Ancak sağlıklı bir araştırma için bu saklı tanım yeterli değildir. Amacınızı araştırdığınız konuya bağlı olarak soru cümlesi ya da hipotez şeklinde ifade etmelisiniz. Soru cümlesi: Pek çok araştırmada amaç soru cümlesi yardımı ile ifade edilmektedir. Bu şekilde araştırma konunuzla ilgili aydınlatmak istediğiniz noktaların bir listesini yapabilirsiniz. Örneğin: X üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin yıllık ortalama akademik yayın sayısı kaçtır? Türkiye de öğretim üyelerinin gelir düzeyleri son on yılda nasıl bir değişim göstermiştir? Hipotez: Eğer araştırma ile doğru olduğuna inandığınız bir tezi desteklemeyi planlıyorsanız, amacı hipotez yardımı ile ifade edin. Aslında hipotez araştırma probleminin cevabına ilişkin beklentilerinizden başka bir şey değildir. 16

17 Hipotez araştırma sonunda vereceğiniz kararlar için veri toplayacak ve size rehberlik edecektir. Bu nedenle önceden belirlenmeli, veri toplama işleminize yön vermeli, fikirlerinizi sınamanızı ve test etmenizi sağlamalıdır. (Karasar, 1999; Tavukçuoğlu, 2002). Vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin iş tatmin düzeyleri, kamu üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin iş tatmin düzeylerinden yüksektir. Ceza, verimi düşürür Sigara akciğer kanserine yol açar Polis akademisine, sivil kaynaktan alınan öğrencilerin başarı oranı, polis kolejleri mezunlarından daha yüksektir. Basamak 5 Araştırmanın İçeriğinin Belirlenmesi Hipotezi belirledikten sonra araştırma ödevinin neleri içereceğini saptamak için mantık ve hayal gücünüzü kullanın. Ele alacağınız potansiyel hususların bir listesini yapın. Listeyi daha iyi değerlendirebilmek için kendinizi okuyucunun yerini koyun. Bu konu hakkında neleri bilmek istersiniz? Hangi cevaplar problemin çözüldüğüne sizi eder? Muhtemel alt konular: kalitenin tanımı muayene kalite kontrol kalite güvencesi toplama kalite 17

18 hizmet kavramı hizmetin özellikleri hizmetin sınıflandırılması hizmet sektörü ve özellikleri hizmet sektörü ile imalat sektörü arasındaki farklar hizmet kalitesi hizmet kalitesinin ölçülmesi Bu listenin çok uzun olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak başlangıçta bu tür bir liste oluşturmanız size büyük kaynak ve zaman tasarrufu sağlar. Örneğin yukarıdaki liste araştırmacının iş tatmini ile ilgi ilgili ilgisiz pek kaynak/dokümanı toplamanı ve incelmesini önleyecektir. Bununla birlikte taslak liste taslaktır ve araştırma ilerledikçe değişir. 18

19 İkincil Kaynakların Bulunması Araştırmanın yönünü belirledikten ve tez cümlesini ifade ettikten sonra ciddi bir literatür araştırmasına hazır olduğunuz söylenebilir. Bunun için öncelikle bir kaynakça havuzu oluşturmalısınız. Basamak 6 Kaynakça Havuzunun Oluşturulması Şimdi bir önceki basamakta belirlediğiniz tez ve alt konularla ilgili bilgiler içeren kitap, dergi, broşür ve diğer yazılı ve yazılı olmayan kaynaklara ulaşmalısınız. Kütüphaneye gidin kart katalogları, bilgisayar katalogları, veri tabanları ve çeşitli referans kaynakları tarayın. Taramanızı birden fazla başlık kullanarak yapın. Aradığınız konu başlığı ile eş anlamlı kelimeleri, daha geniş ya da daha dar kategorileri ve ilgili kelimeleri göz önüne almalısınız. Belirlediğiniz kaynakları not etmenin en iyi yolu her bir kaynak için bir kaynakça fişleri hazırlamaktır. Bu fişler sizin kaynakça havuzunuzu oluşturacaktır. Kaynakça fişleri mümkünse ilerleyen basamaklarda değineceğimiz bilgi 19

20 fişlerinden farklı renklerde seçilmelidir. Bu amaç için hazırlanmış fişlerin bulunamaması durumunda A4 büyüklüğündeki bir karton ya da dosya kağıdı dörde bölünerek fiş elde edilebilir. Kolay tanınması için, kaynakça fişlerinin yazımında farklı renkte bir kalem kullanılabilir (Şencan, 1995). Başlangıçta çok yararlı gözüken fakat ilerleyen aşamalarda kullanmaktan vazgeçebileceğiniz kaynaklar olabilir. Fiş kullanımı bu kaynakları elemenizi kolaylaştırır. Aşağıda kaynakça fişi hazırlanması ile ilgili genel belgiler verilmiştir (Maden, 1991). Kitaplar için: Kitabın kütüphane kart numarasını fişin sol üst köşesine yazın. Tek yazarlı eserlerde yazarın adını soyad ad sırası ile yazın. Eğer yazar yerine editör adı mevcutsa editörün adını ed. kısaltması ile birlikte yazın. Eğer iki yazar varsa birincisini soyad ad, ikincisini adsoyad sırası ile yazın. Eğer ikiden fazla yazar varsa birincisini sayad ad sırası ile yazın, diğerleri için ve diğerleri ifadesini kullanın. Kitabın başlığını yazın ve altını çizin. Basım bilgilerini; basım yeri, yayınevi ve basım yılı verin. Kart ya da bilgisayar katalogunda yer alan ve araştırmanın ilerleyen safhalarında yararlı olabilecek notları kaydedin. Eğer birden fazla kütüphaneden yararlanıyorsanız kütüphanenin ismini fişin altına yazın. 20

21 Fişin sağ üst köşesine bir fiş numarasını verin. Numaralandırmaya 1 den başlayın. Daha sonra bu numaralar kaynakları kolayca tanımlamanızı sağlayacaktır. Bir kitap için kaynakça fişi aşağıdakine benzer olacaktır C 4 Baş, Türker Anket: Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır? Nasıl Değerlendirilir? Ankara: Sistem Yayıncılık, Kaynakça 320 sayfa KHO Kütüphanesi Dergi, gazete ya da ansiklopedi için: Yazarların adlarını kitap fişini hazırlamada verilen kurallara uygun olarak yazın. Makalenin ismini yazın ve tırnak içine alın. Dergi, gazete ya da ansiklopedinin ismini yazın ve altını çizin. Dergilerin sayı, sayfa ve tarihini ekleyin. Ansiklopedilerin basım yılını ekleyin. Kaynağı bulurken ya da kullanırken yararlı olabilecek notları ekleyin. Fişin sağ üst köşesine fiş numarasını yazın. Bir dergi için kaynakça fişi aşağıdakine benzer olacaktır: 21

22 Baş, Türker ve Kadir Ardıç 16 Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği İktisat İşletme ve Finans Dergisi 41: Kasım Ek Sayısı 2002 Kaynakça havuzunu oluşturmaya başladıktan sonra hangi kitapların yararlı olacağı hangilerinin olmayacağı konusunda karar verebilirsiniz. Kitap ve dergileri eve götürmeden önce onların kullanışlılık açısından gözden geçirin. Bunun için kitabın içindekiler bölümüne ve kaynakçasına göz atabilirsiniz. Eğer bir kitapta konunuzla doğrudan ilgili hiçbir bilgiye rastlamazsanız onu kütüphanede bırakmalısınız. Ayrıca araştırmada kullandığınız kitaplar kütüphane rafında konularına göre dizilmişlerdir. Dolayısıyla katalogdan seçtiğiniz bir kitabın yanındaki kitapları inceleyerek de çok yararlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Basamak 7 Planın Hazırlanması Şimdi kaynakça havuzunu hazırlanma işinin bir sonucu olarak ek bir gözden geçirme yapmış durumdasınız. Dolayısıyla araştırma planının çıkarılması için hazır olduğunuz söylenebilir. Bu plan ortaya koyduğunuz tezi ve iddiayı işleyen geliştiren bir niteliğe sahip olmalıdır. Genel çerçeveyi bozmama şartı ile diğer yazarların planlarından da yararlanabilirsiniz (Şencan, 1995). Sizde, pek çok araştırmacı gibi bu basamağı atlamayı düşünebilirsiniz. Ancak bu düşünce doğru değildir. Burada ileri sürülen temel gerekçe Konu hakkındaki tüm yayınları 22

23 okumadan nasıl bir plan oluşturabilirim? şeklindedir. Bu sorunun cevabını başka bir soru ile verebiliriz. Eğer araştırma ödevini ana hatları ile belirlemezseniz hangi kaynakları okuyacağınıza nasıl karar vereceksiniz? Diğer bir ifade ile taslak bir planın oluşturulması, yapacağınız literatür araştırmasına rehberlik edecek ve ilgisiz kitapları okuyarak harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Araştırma planını hazırlarken dikkat edilmesi geren hususlar aşağıda özetlenmiştir: Bir bölümü oluşturan altbölümler, ilgili bölüm başlığını tüm yönleri ile açıklamalıdır. Planda yer alan her bir seviye en az iki bölümden oluşmalıdır. Örnek I, A; II, A, B, C uygun değildir ve I in altında en az iki alt bölüm bulunmalıdır. Planın her bir bölümü özel içerikli olmalıdır. Örneğin üniversite öğrencilerini erkek, kız ve burslu olarak ayırırsanız özel olma şartını sağlayamazsınız. Burslu öğrencilerin bir kısmı erkek bir kısmı da kız öğrencilerden oluştuğu için çakışma kaçınılmazdır. Bu problem öğrenciler burslu ve burssuz olarak ayrılarak çözülebilir. Her bir grubu daha sonra erkek ve kız alt gruplarına ayırabilirsiniz. Bu durumda tüm gruplar özel olacaktır. Son olarak plan, araştırmayı sınırlamak için değil yönlendirmek için hazırlanmalıdır. Dolayısıyla plana sıkı sıkı bağlı kalınmamalı ve plan, başlangıçta bahsettiğimiz yo yo yaklaşımı ışığında sürekli olarak geliştirilmelidir. 23

24 SÜPERMARKETLERDE HİZMET KALİTESİ GİRİŞ Problem Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar YÖNTEM Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumlanması BULGULAR Hizmet Sektöründe Kalite Kalite Kavramı ve Boyutları Hizmet Kavramı ve Özellikleri Hizmet Kalitesi Süpermarketlerde Hizmet Kalitesi SONUÇ ve ÖNERİLER EKLER KAYNAKÇA Araştırma planı incelendiğinde Süpermarketlerde Hizmet Kalitesi Bölümünün alt başlıklarının olmadığını görürsünüz. Araştırmacı bu noktada süpermarketlerde hizmet kalitesi konusunda pek az bilgiye sahiptir. Bununla birlikte bu taslak plan onun araştırma ihtiyaçlarını belirlemesine yardımcı olabilecek niteliktedir. 24

25 Notlar: (1) Yukarıda verilen plan, bitirme ödevlerinde kullanılabilecek ayrıntıyı içermektedir. Bu nedenle ödevinizin türü ve danışmanınızın istediği ayrıntı düzeyenine bağlı olarak daha basit bir plan oluşturabilirsiniz. (2) Bu örnek planda yer alan başlıkların her biri ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır. 25

26 26

27 İkincil Kaynakların Kullanılması Kütüphanedeki kitap, ansiklopedi, dergi, broşür ve veri tabanlarını taradınız. Gerekli kaynakça havuzunu oluşturdunuz. Şimdi araştırma ödeviniz için gerekli tüm bilgiler topladığınız dokümanların içinde gizli. Sizi düşen görev bu bilgileri açığa çıkarmak. Basamak 8 Notların Alınması Elinizde kaynakça havuzu ve taslak araştırma planı bulunuyor. Artık kaynakları daha ayrıntılı olarak inceleyebilir ve notlar alabilirisiniz. A4 kağıdının ¼ ünü kaynakça fişi için kullanıldığından, not almak amacıyla genellikle daha büyük örneğin cm lik fişler tercih edilir. Bilimsel çalışmalar için hazırlanmış matbu fişler kırtasiye dükkanlarında satılmaktadır. Ancak bu tür fişlerin bulunamaması ya da maliyetinin araştırmacı için yüksek olması durumunda, A4 dosya kağıtları ortadan ikiye kesilerek fiş yapılabilir (Şencan, 1995). Büyük fişlere daha fazla bilgi yazabileceğiniz gibi yazılan bilgilerin okunması da kolaylaşacaktır. Ayrıca bu fişlerin farklı boyutta olmaları kaynakça fişleri ile kazara karışmalarını önleyecektir. 27

28 Not Almak İçin Kurallar Kaynakça fişlerinin numarasını bilgi fişlerinin sol üst köşesine yazın. Bu bilgiye daha sonra ödevinizi dokümante ederken ihtiyaç duyacaksınız. Hatalı ve eksik dokümantasyonun çok ciddi bir eksiklik olduğunu hatırlayın. Kaynakça fişi numarasının yanı sıra, notları aldığınız sayfa numaralarını da bilgi fişine yazın. Bu bilgi de dokümantasyon için son derece önemlidir. Bilgi fişlerinin eksiksiz ve doğru olması için gereken zamanı ayırın. Bu çaba sizin ileride hata yapma olasılığınız azaltacaktır. Bilgi fişinin en üst satırına kartın başlığını yazın. İleride planda yer alan her bir bölümü aynı başlıklı fişleri bir araya getirerek yazacak ve yazdıklarınızı fiş başlıklarını kullanarak organize edeceksiniz. Bu nedenle başlığı plandan almalısınız. Eğer planın dışında yeni bir başlık oluşturursanız bu sefer başlığı plana dahil etmelisiniz. Fiş başlıkları ile planın uyumlu olması ileride ortaya çıkabilecek karışıklıkları önleyecektir. Başlık olarak isim yerine planda bu isimlerin başındaki rakamları kullanmaktan kaçının. Bu fikir ilk başta pratik gelse de, planda yapacağınız değişiklikler referanslarınızın karışmasına yol açabilir. Fişleri tamamıyla doldurmaya çalışmayın. Her bir fişe sadece tek bir kaynaktan tek bir fikir not edin. Çünkü ödevi kaleme alamaya hazır olduğunuzda bu fişleri içerdikleri bilgilere göre sıralayacaksınız. Eğer fişlerde birden fazla fikir bulunursa bu fikirleri düzenlemede kullanılamazlar. Notlarınızı kendi cümleleriniz kullanarak alın. 28

29 Çok etkili bir bölüm bulursanız ve bunu kendi cümlelerinizle ifade etmenizin etkinliğini azaltacağını düşünüyorsanız ilgili bölümü bu en fazla bir paragraf uzunluğunda olabilir tırnak işaretleri kullanarak olduğu gibi alabilirsiniz. Bu bölümü araştırma ödevi içerisinde kullanırken de tırnak işaretleri arasında vermeyi unutmayın. Not alırken gerekli gördüğünüz durumlarda taslak planda gerekli değişiklikleri yapın. Bu bağlamda alt başlıklar hatta ana başlıklar eklemekte tereddüt etmeyin. Planın organizasyonunu değiştirmeyi ve konular arasındaki ilişkileri yeniden belirlemeyi düşünebilirsiniz. Bir kaynağa gereğinden fazla yer vermeyin. Her bir kaynaktan mümkün olduğunca eşit sayıda not alın. Eğer birkaç kaynağa bağlı kalırsanız ödeviniz bilimsel bir araştırmadan çok kitap özetine benzeyebilir. Eğer konunuz izin verirse kitap ve dergileri eşit olarak yararlanmaya çalışın. Kitaplara çok fazla yer vermeniz ödevinizi sıradanlaştırır. Tamamen dergilere bağlı kalmanız ise özellikle konunun kitap uzunluğundaki kaynaklarda ele alındığı durumlarda ödevinizin zayıf olmasına yol açar. Kullanmanız gereken kaynakları büyük ölçüde araştırmanın başlığı belirleyecektir (Madsen, 1991). Ek bakış açıları sağlayabilecek basılı olmayan kaynakları da kontrol ettiğinizden emin olun. Televizyon belgeselleri, tartışma programları, filmler, konferanslar bu amaç için kullanılabilecek kaynaklardır. Eğer tartışmalı bir konuyu ele aldıysanız, her iki tarafı destekleyen kaynaklara eşit derecede yer verin. Her bir fişe notun alındığı sayfanın yazmayı unutmayın. 29

30 Eğer belirli bir konu için bilgi fişi oluşturamadıysanız ya da planda bir takım boşluklar söz konusu ise ek kaynaklar bulmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Genel olarak üç tür bilgi fişi bulunmaktadır (Şencan, 1995). 1. Sadece tamlamalar, listeler ve tamamlanmamış cümlelerden oluşan kartlar. 5 / 16 8 İş Tatmini Etkileyen Faktörler Şirket politikaları, yöneticilerin tutumları, çalışma şartları, ücret, iş arkadaşları, işin niteliği. 2. Fikrin açımlaması ile doğrudan alıntıların bir arada olduğu kartlar. 1 / Yeni Bir Düşünce Düzeyi Karşılaştığımız sorunlar onları yarattığımız düşünce düzeyinde çözülemez. Hem çevremize hem de kendimize baktığımızda ve Kişilik Etiği ile yaşayıp hareket ederken yaratılan sorunları gördüğümüzde bunların yaratıldıkları düzeyde çözülemeyecek kadar esaslı ve derin sorunlar olduğunu anlarız. Bu derin kavramları çözümlemek için yeni daha derin bir düşünce düzeyine: temelinde etkili insanı ve etkileşim alanını doğru bir biçimde tanımlayan ilkeler olan bir paradigmaya ihtiyaç var. 3. Sadece özlü doğrudan alıntıların bulunduğu kartlar. 30

31 23 / Paradigma Değişiminin Gücü Kötülüğün yapraklarını kesen her bin kişiye karşılık sadece birisi köküne saldırır. İş tatminini etkileyen faktörler başlığı taşıyan 8 numaralı ilk örnek fiş 5nci Kaynağın, 16ncı sayfasında yer alan önemli kavramların bir listesini içermektedir. 18 numaralı ikinci örnek fiş ise birinci kaynağın 59ncu sayfasından yapılan doğrudan alıntı ile buna ilişkin açımlamaları içermektedir. Buradaki tırnak işaretlerinin kullanımına dikkat edin. Üçüncü fiş ise sadece doğrudan alıntı içermektedir. Basmak 9 İkincil Verilerin İşlenmesi Araştırma planına göre toplanan veriler, açımlama ve indirgeme yöntemleri ile işlenerek yazım aşamasına geçilir (Bplker, 1998). Ödevin bu ilk nüshası, aynı başlığı taşıyan bir dosyada muhafaza edilir ve ödev artık bu dosyadan takip edilir. Eğer yazma işlemi bilgisayarda yapılıyorsa taslak dosya yedeklenmeli ve eski taslaklar muhafaza edilmelidir. Bu uygulama, herhangi bir donanım ya da yazılım arızası durumunda işe baştan başlamak zorunda kalmanızı önleyecektir. Ek olarak araştırmadan çıkardığınız bir fikir ya da sildiğiniz bir paragrafı ilerleyen aşamalarda tekrar araştırmaya dahil etmek isteyebilirsiniz. Taslak kopyalarını 31

32 muhafaza etmeniz halinde böyle bir durumda hayal kırıklığına uğramazsınız. Aslında aldığınız tüm notlar açımlama ve indirgemelerden oluşur. İndirgemeler açımlamalardan daha kısadır. Şimdi her birini ayrı ayrı inceleyelim. Açımlama Açımlama ilgilenilen bölümün, araştırmacının kendi cümleleri ile ifade edilmesidir. Açımlamanın bir tür özet olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ise tartışmalıdır. Teknik ya da karmaşık terimlerden oluşan bir malzemeyi okuyucunun anlayacağı dilde ifade etmeyi içermesi, açımlamanın bir tür özet olduğu görüşünü desteklerken, orijinal metinle hemen hemen aynı uzunlukta olması bu bakış açısını zayıflatmaktadır. İyi bir açımlama; araştırmacının kendi kelimelerinden oluşur ve anlatım tarzını yansıtır, orijinal metinin ortalama ¾ oranında kısalmış halidir, orijinal metnin çok iyi incelendiğini göstermelidir, orijinal fikirleri, kişisel ön yargılardan uzak bir şekilde temsil etmelidir, net, etkili ve dil bilgisi kurallarına uygun cümlelerden oluşmalıdır. İndirgeme İndirgeme, bir ifadeyi daha kısa, daha yalın bir şekle sokma (Püsküllüoğlu, 1999) şeklinde tanımlanabilir. Açımlamadan daha kısadır. Orijinal metindeki ilgili bölümün temel noktalarının bir araya getirilmiş hali olduğu söylenebilir. Bir sayfalık bir indirgeme ile yirmi beş sayfalık bir metinde anlatılan temel noktalar özetlenebilir. Benzer şekilde bir ya 32

33 da iki paragraftaki temel noktalar bir cümlelik bir indirgeme ile verilebilir. İyi bir indirgeme; detayları, yardımcı ve tamamlayıcı fikirleri içermez, orijinal metnin ortalama ¼ oranında kısalmış halidir, orijinal metnin çok iyi incelendiğini göstermelidir, istatistik ve kaynaklar anahtar kelime olarak ele alınırlar ve indirgemede de orijinal metindeki haliyle verilirler, orijinal fikirleri, kişisel ön yargılardan uzak bir şekilde temsil etmelidir net, etkili ve dil bilgisi kurallarına uygun cümlelerden oluşmalıdır. Potansiyel Tuzaklar Not alırken özetleme tekniklerini kullanın. Özellikle diğer yazarların cümlelerini kendi ifadelerinizmiş gibi kullanmamaya dikkat edin. Eğer diğer yazarların cümlelerini aynen kullanmanız gerekiyorsa bunları tırnak içerisinde gösterin. 33

×

Sizin İçin Burdayız

× ONLİNE DESTEK...TIKLAYIN 7/24